Training

Bij training wordt een individueel- of groepstrainingsschema opgesteld. De klemtoon ligt op het herhalen van gedrag of vaardigheden. Specifieke technieken en tactieken worden stelselmatig geoefend, waarbij ook gewerkt wordt aan de juiste mentale ingesteldheid.

All Coaching staat in voor individuele trainingen als onderdeel van therapie of als afzonderlijk gesteld doel. Ook kleine groepen kunnen gevormd worden, zoals partners, gezinnen, collega’s of groepjes mensen die graag rond één thema zouden werken. De trainingen kunnen in de vorm van workshops doorgaan of in sessies met huiswerkopdrachten.

Er bestaan diverse trainingen rond meerdere problematieken of gewenste vaardigheden. Er kan aangesloten worden bij bestaande trainingen of nieuwe thema’s kunnen aangevraagd worden. Kind- en jongerentrainingen kunnen per leeftijdsgroep ingericht worden, naast de training van volwassenen zijn er ook de leeftijdsgemengde trainingen.

All Coaching richt zich bij voorkeur tot nieuwe vormen van training, gecombineerde formules of hiaten in het algemeen aanbod.

Kunnen o.a. ingericht worden:

Relatie-training
Ouderschapstraining
Communicatietraining
Assertiviteitstraining
Sociale vaardigheidstraining
Slaaptraining
Concentratietraining
Anti-pesttraining
Hoogsensitiviteitstraining Jongleren

 

©  Copyright  2012-2022  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.