home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een non-directieve persoonsgerichte therapie. Het is een inzichtgevende therapie waarbij de cliënt centraal staat. Deze therapievorm wordt meestal gekozen wanneer de cliënt wenst te werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

 

De therapeut en cliënt reflecteren samen over gevoelens en gedachten met het doel een hogere zelfreflectie, zelfkennis en zelfaanvaarding bij de cliënt te bereiken. De cliënt bepaalt het therapeutisch proces. De therapeut luistert actief en met empathie, hij grijpt enkel in als er blokkades in de persoonlijke groei optreden.

©  Copyright  2012-2022  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.