sensitieve
enlarge
Foto: Saar Tanghe
sensitieve intelligentie
enlarge
Foto: Saar Tanghe

Ontwikkeling sensitieve intelligentie

Iedere mens beschikt over een zekere sensitieve intelligentie, iedereen kan immers zintuiglijke prikkels ontvangen, deze decoderen en daaruit leren. Wanneer wij spreken over de ontwikkeling van een sensitieve intelligentie bedoelen we eigenlijk een veel verder gevorderd waarnemen, nl. sensitieve hoogbegaafdheid. Deze kenmerkt zich door een hoogbewuste waarneming. De sensitief hoogbegaafde persoon legt verbanden, ziet samenhangen, heeft inzicht in complexe structuren, zelfs wanneer deze niet onmiddellijk met de klassieke zintuigen waarneembaar zijn. Deze personen lezen tussen de regels, voelen wat niet direct waarneembaar is. We spreken van een uitgebreide bewustzijnsverruimig. Maar daar houdt het niet mee op. Wie het niveau van sensitief hoogbegaafd wil halen moet persoonlijk mentaal en emotioneel in evenwicht zijn en streven naar een harmonie met grotere gehelen. De sensitieve hoogbegaafdheid wordt niet aangewend voor eigen belangen, maar streeft een breed spectrum dienstbaarheid na. Meningen, beslissingen, inzichten worden dan ook genomen rekening houdend met al wat is, was en nog zal komen. We spreken van een intelligentie vanuit de ziel.

En als je nu even mijmert en stilletjes ervan droomt bij wonder zo te mogen zijn, dan kan jij dat wondertje in huis halen door je open te stellen, te oefenen in hoogbewuste waarnemingen op mentaal, emotioneel, somatisch en spiritueel niveau en een meditatieve levenshouding te ontwikkelen. Het zal je verrassen tot wat je wel allemaal in staat blijkt te zijn!

Omgaan met hoogsensitiviteit

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.