Creatieve therapie

Creatieve Therapie is een handelings- en ervaringsgerichte vorm van therapie. Diverse kunstvormen waaronder beeldend werk, dans- en beweging, drama en muziek, lenen zich uitstekend tot therapeutisch  werk. Creatieve therapie is een gespecialiseerde methodische behandeling die stagnerende ontwikkelingsprocessen opnieuw kan activeren. Deze vorm van therapie beoogt via handelingen en ervaringen functionele veranderingen. Alhoewel dieperliggende problemen er niet altijd mee weggenomen kunnen worden, wordt een betere omgang ermee beoogd en worden aanvaardingsprocessen bevorderd.

Creatieve therapie kan individueel of in groep gegeven worden, bij jong en oud.

Bij kinderen is de Creatieve therapie vaak het middel bij uitstek om met onbewuste en onuitgesproken gevoelens te kunnen werken.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.