Systeemtherapie

Systeemtherapie bekijkt problemen, gedrag, gevoelens, gedachten, gebeurtenissen nooit als een geïsoleerd fenomeen maar steeds binnen de context van één of meerdere systemen. Je bent niet de persoon geworden die je bent zomaar op je eentje. Je bent geworden wie je bent onder invloed van je omgeving en je wordt ook in het hier en nu beïnvloed door de sociale systemen waar je deel van uit maakt. Systemen zijn een relatie, een gezin, een familie, een werkgelegenheid, een school, enz. De Systeemtherapie gaat er vanuit dat binnen sociale systemen mensen elkaar beïnvloeden en dat binnen dat complexe proces problemen kunnen optreden. De therapeut bekijkt dan ook binnen het systeem wie en wat kan bijdragen tot het oplossen van het probleem. De onderliggende idee is immers dat als in een systeem  één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem uit balans geraakt en omgekeerd kan men een individu dan ook weer helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken of gezond te maken.

 

Systeemtherapie is het gevolg van een andere manier van denken (niet langer analytisch, maar wel circulair) ontstaan sedert de jaren vijftig.

Systeemtherapie is dan ook een beetje een verzamelnaam voor alle therapieën met eenzelfde basisdenken. Er ontstonden verschillende scholen en strekkingen, die elk hun eigen accenten legden en hun methodes daarop afstemden.

 

Bij de Structurele systeemtherapie streeft men het doel na niet het symptoom zelf op te lossen, maar structurele veranderingen in een systeem aan te brengen zodat het symptoom zichzelf oplost en niet terugkeert.

De Strategische systeemtherapie werkt met het hier en nu en werkt eveneens met elementen uit het geheel die gedragsstoornissen beïnvloeden of in stand houden.

Bij de Contextuele systeemtherapie legt men de nadruk op de relaties tussen de opeenvolgende generaties. Daar spoort men vooral ongebruikte krachten (resources) op.

De Cybernetische systeemtherapie hanteert dan weer vooral de circulariteit, de wisselwerking en wederkerigheid van wat plaats vindt in een context.

 

Systeemtherapie lijkt misschien een complex gebeuren, maar het is de meest voor de handliggende en best werkende therapie voor relatie-, gezins- en familieproblemen.

De sessies kunnen doorgaan met het totale systeem, een deeltje ervan of zelfs vaak maar met één lid (als één persoon verandert, wordt immers het gehele systeem daardoor beïnvloed).

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.