home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Narratieve Therapie

Narratieve therapie

De Narratieve Therapie zoekt de problemen niet in de persoonlijkheid of het karakter van de cliënt, maar wel in de verhalen waarbinnen de cliënt de werkelijkheid beleeft. Deze belevingswereld  wordt gevormd door verhalen, verzamelingen van ideeën, gedachten, ervaringen, gevoelens, interpretaties. Ook de problemen zijn gekaderd binnen deze verhalen waarin de cliënt vast kan komen te zitten. De Narratieve Therapie herschrijft de levensverhalen van de cliënt, dankzij een aantal specifieke technieken.

Belangrijk daarbij is het uitschrijven van de problemen, het herdefiniëren, het bieden van bredere perspectieven en het bepalen van rode draadverhalen in het leven van de cliënt die vooral  gebaseerd zijn op positieve waarden en krachten om op deze manier nieuwe werkelijkheden te vormen.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.