home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Oplossingsgerichte Korte therapie

Oplossingsgerichte Korte Therapie

Oplossingsgerichte Korte Therapie concentreert zich niet op de problemen maar zoekt samen met de cliënt naar oplossingen. De fase van de probleemanalyse wordt overgeslagen, er wordt onmiddellijk ingegaan op de oplossingen. De cliënt wordt aanzien als de expert die het begin van de oplossingen onbewust reeds in zich heeft in de vorm van alle uitzonderingen op het probleem. De therapeut begeleidt de cliënt in oplossingsgerichte processen en maakt de cliënt bewust van zijn eigen mogelijkheden en ‘resources’. Er wordt vooral gewerkt in het heden en de toekomst. De cliënt leert vooruit kijken, wordt bewust van wat voor hem werkt en leert wat haalbaar is.

Oplossingsgerichte Korte Therapie heeft een groot vertrouwen in de helende kracht van de menselijke natuur.

Oplossingsgerichte Korte Therapie, vaak ook Solution-focused Therapy en Brief Therapy genoemd, is een uitstekende therapievorm voor de cliënt die effectief en op redelijk korte termijn geholpen wenst te worden. Zo ook voor de cliënt die niet voortdurend met het verleden geconfronteerd wil worden of gewezen wil worden op fouten of tekortkomingen en tenslotte ook voor de cliënt die graag het roer in eigen handen neemt.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.