home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Interactionele Vormgeving

Interactionele Vormgeving

IV-therapie of Interactionele Vormgeving is een eigentijdse therapievorm, vaak toegepast door therapeuten met meerdere opleidingen die openstaan voor verschillende wereldbeelden en zich niet willen binden aan één bepaalde benadering van het menselijk functioneren. De therapeut benadert de hulpvraag en de cliënten vanuit diverse therapeutische richtingen. Samen met de cliënt wordt het doel van de therapie bepaald, samen wordt gezocht naar de meest geschikte en verkozen wegen om de doelstellingen te bereiken. Daarbij laat de therapeut de diverse therapeutische stromingen en werkwijzen met elkaar interageren. Zonder verlies van hun eigenheid, verrijken de verschillende therapievormen elkaar en vormen ze een unieke combinatie.

De uniciteit van therapeut en cliënt maakt van de therapie een bijzonder creatief proces. De therapie wordt gedragen door gesprekstherapie doch wordt rijkelijk aangevuld met creatieve technieken zoals visualisaties, lichaamswerk, meditaties, symboolwerking. De therapeut beschikt over een krachtige intuïtie gevoed door grondige vakkennis.

IV- therapie is uiterst geschikt voor de eigentijdse en bewuste mens. Ze wordt vaak toegepast bij mensen die behoefte hebben aan persoonlijke groei, maar ook bij directe hulpvragen of relatieproblemen kan deze rijke en op maat gemaakte therapie een exclusief hulpmiddel zijn voor elke unieke cliënt.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.