home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Cognitieve Therapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie bekijkt vooral de invloed dat ons denken heeft op ons gevoelsleven. Gedragstherapie gaat uit van de invloed dat ons gedrag heeft op ons gevoelsleven.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van Cognitieve therapie en Gedragstherapie.

Therapeut en cliënt brengen eerst het probleemgedrag in kaart en sporen daarna ook denkfouten en negatieve denkwijzen op. Vervolgens helpt de therapeut bij het zoeken naar betere gedragspatronen, realistische standpunten en positieve gedachten. Deze worden door middel van diverse oefeningen en huiswerk getraind en eigen gemaakt.

Cognitieve gedragstherapie wordt voornamelijk gekozen bij allerlei psychologische en gedragsproblemen.

Wetenschappelijk onderzoek bewees de effectiviteit van Cognitieve gedragstherapie

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.