home>Therapeutisch Centrum>Therapie>Therapie met assistentiedieren

Therapie met assistentiedieren

Naast de klassieke werkvormen komen steeds meer nieuwe vormen van therapie voor, waarbij ook dieren hun intrede deden. Honden, paarden, poezen en kleine knaagdieren hebben een heilzame werking op kind en volwassen. De professionele carrière van grote dieren kende een duidelijke verschuiving: geen trek en sleurwerk meer, maar een intelligente inzet bij mensen met een beperking zoals blindheid, verminderde motoriek, diabetes, autismespectrum, traumaverwerking, communicatieproblemen,…

Onder de overkoepelende term van IAD, Interventies met Assistentie van Dieren vinden we:

TAD, therapie met assistentie van dieren, waarbij therapeutische doelen nagestreefd worden

LAD, leren met assistentie van dieren, waarbij educatieve doelen gesteld worden

AAD, activiteiten met assistentie van dieren, waarbij activiteiten ingericht worden vanuit nog andere doelstellingen

All Coaching heeft een klein en fijn dierenparadijsje.

Dierenfoto's vind je bij Thuisgevoel

Actiefoto's IAD bij All Coaching

enlarge
enlarge
enlarge
enlarge
enlarge
enlarge

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.