Variabel multidisciplinair intervisieteam

Hoe professioneel, hoe vaardig en belezen, hoe gemotiveerd en gedreven de begeleider, de therapeut, de adviseur ook mag zijn, een intervisieteam laat kennis circuleren, kleurt het therapeutisch verhaal, verrijkt de coaching, vult adviezen aan. 

Alle medewerkers van All Coaching kunnen, mits de goedkeuring van hun cliënt, een intervisieteam samenstellen.

In functie van de problematiek en de context worden de deelnemende intervisieleden gekozen.

All Coaching kan daarvoor  beroep doen op  meerdere hulpverleners vanuit diverse disciplines.

Indien professionele verwijzers dit wensen dan kunnen zij, mits goedkeuring van hun cliënt, het gelegenheidsteam verrijken met hun aanwezigheid.

All Coaching staat open voor meerdere vormen van samenwerking.

 

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.