Shirley Seys

Shirley

Op 1 september 1989 werd ik geboren. Ik groeide samen met mijn twee zussen op in een zorgzaam gezin te Roeselare. Mijn moeder had destijds een buitenschoolse kinderopvang. Toen ik nog een kind was zag ik hoeveel voldoening het zorg dragen voor anderen mijn moeder gaf. Naarmate ik ouder werd, was ik steeds meer overtuigd dat ik eveneens een job wou waarbij ik anderen zou kunnen helpen. Het kunnen op weg helpen van anderen, geeft ook mij veel voldoening. Ik doe mijn job als psycholoog zeer graag. 

Sinds 2014 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog (Ugent). Ondertussen kreeg ik de kans een vervangingsopdracht te volbrengen in het Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Noordhoek’, te Torhout. Via deze weg kreeg ik ervaring in het werken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen en/of sociaal-emotionele problemen. 

Sinds oktober 2017 werk ik bij All KidTs (Lombardsijde). Vanaf maart 2021 start ik daarnaast een eigen praktijk 'De Zeespiegel' (Moerkerke-Damme).

 

Ik hecht veel belang aan het volgen van verdere bijscholing en opleiding.

 • Ik volgde de opleiding tot HSP Professional bij Prof. Elke Van Hoof (VUB, 2017).
  Tijdens deze opleiding specialiseerde ik mij in het werken met hoogsensitieve personen (HSP). 
 • Tevens volgde ik de opleiding rond stress en burn-out bij Prof. Elke Van Hoof (Huis voor Veerkracht, 2018).
 • Momenteel volg ik het laatste jaar van de vierjarige therapieopleiding Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’ (Korzybski instituut, 2017-…).
 • Ik volgde tevens verschillende kortdurende opleidingen zoals onder meer:
  * de duplotherapie opleiding (Konnekt-it, 2018)
  * ADOS opleiding (Accare, 2020)

Shirley Seys is klinisch psycholoog, HSP Professional en oplossingsgericht psychotherapeut (i.o.) 


Ze specialiseerde zich in het werken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis (in het bijzonder kinderen met een autismespectrumstoornis) en hoogsensitieve kinderen, jongeren en volwassenen. Je kan bij Shirley terecht voor psychodiagnostiek en psychotherapie.

 

Psychodiagnostiek:

 • Intelligentieonderzoek (WPPSI-III en WISC-V)
 • Belevingsonderzoek
 • Psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen:
  * autismespectrumstoornissen (ADOS, ADI-R)
  * aandacht- en concentratiestoornissen (TEA-Ch, Bourdon-Vos, Stroop)

 Psychotherapie:

 • Speltherapie
 • Creatieve therapie
 • Gesprekstherapie
 • Ouderbegeleiding

  

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.