levensenergie
enlarge

Burn-out

Een burn-out is een energiestoornis. Het is een gevaarlijke toestand van langdurige lichamelijke, geestelijke en emotionele uitputting. Meestal zijn de klachten al zeer lang aanwezig en zijn er reeds meerdere waarschuwingssignalen geweest. Bij een burn-out stellen we een dreigende fysieke en mentale vermoeidheid vast, een verminderde betrokkenheid en disfuncties zowel op lichamelijk, mentaal, emotioneel als op gedragsmatig vlak.
Wanneer deze overgaat in een echte burn-out is er sprake van een pathologie. Deze moet steeds behandeld worden door een arts, psychiater en begeleid worden door een daarin gespecialiseerde psycholoog. Verdere beschrijving is terug te vinden in de DSM V.

Een burn-out kan starten in 1 rol (op werkgebied) en uiteindelijk eindigen in een volledige burn-out waarbij niks meer functioneert, alsof ‘het licht uitgaat’.Bij alle stress-gerelateerde problemen, zo ook bij burn-out is de behandeling voor iedereen verschillend. Er bestaat niet zoiets als ‘one size fits all’. Onze begeleiding situeert zich voornamelijk in de voorfase van burn-out. Onze aanpak is maatwerk. We richten ons vooral naar het voorkomen van en het begeleiden na herstel om herval te voorkomen. We onderscheiden eveneens 3 begeleidingsfasen: 
 •  de 1ste fase richt zich uitsluitend op het herstellen van het energiepeil
 •  de 2de fase pakt de onderliggende problematiek aan
 •  de 3de fase werkt aan attitude verandering en gaat op zoek naar kerntalenten

   

  Preventie

  Voorkomen i.p.v. genezen is ook hier de leuze. Preventie hoeft helemaal niet saai te zijn. Er wordt gewerkt aan het tijdig herkennen van de signalen, het uitbouwen van veerkracht, het inbouwen van ‘downtime’, het voorzien van voldoende recuperatietijd en het bewust worden van de kerntalenten.Voor wie? Vooral voor diegenen die perfectionistisch zijn, veel van zichzelf eisen, zich uitermate  engageren, eerst aan een ander denken en zich vooral ‘groot’ houden, want zij lopen een verhoogd risico!

   

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.