home>Therapeutisch Centrum>Bemiddeling>Interest based Bemiddeling
interestbased
enlarge
Foto: Saar Tanghe

Interest based bemiddeling

All Coaching kiest voor de Interest based bemiddeling waar de bemiddelaar niet werkt met de posities en standpunten van de betrokken partijen, maar waar hij de partijen laat zoeken naar de gemeenschappelijke en aanvullende belangen en bezorgdheden. De kans is veel hoger dat vanuit deze betrachtingen creatieve oplossingen gevonden worden die leiden tot duurzame overeenkomsten.

Het model kan zich beperken tot het zo snel als mogelijk vinden van goede regelingen en concrete afspraken die resulteren in een protocol, doch kan ook uitgebreid worden met het aanleren van communicatietechnieken en ervaringswerk die de zelfredzaamheid, in het onderling onderhandelen, van de partijen verbetert.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.