enlarge

Het Nieuwe tijdsdenken

 Het Nieuwe tijdsdenken

Sommigen worden er mee geboren

Sommigen  getuigen er reeds van

Waar we in onze maatschappij vertrouwd zijn met het causaal denken, het rationeel en lineair denken, dan herkennen we in het nieuwetijdsdenken het analoog denken, het beelddenken, symbooldenken, het ruimtelijk denken.

We zeggen wel eens over het rationeel denken ‘met ons hoofd denken’ en over het analoog denken ‘met ons hart en ziel denken’. Doch de eerste vorm geschiedt hoofdzakelijk in de linker hersenhelft en de tweede vorm in de rechter hemisfeer. Beide manieren van denken zijn nuttig, ze vullen elkaar prachtig aan.

Met het nieuwe tijdsdenken zijn de meesten onder ons nog helemaal niet vertrouwd en het Alternatief Centrum wil daar graag een handje bij helpen.

We werken met praktische oefeningen om spelenderwijze beeld- en symbooltaal, onder de knie te krijgen. Er wordt geoefend met associatief denken om te leren soepele verbanden te leggen en snel systemen en patronen te herkennen. Heel wat creativiteit komt hierbij aan bod. Ook poëzie en spelen met taal kan helpend zijn. Er wordt geoefend met communicatie, empathie, enz. Het uiteindelijke doel is helderheid te krijgen in eigen ziel om een nieuwetijdsbewustzijn toe te laten.

De soepelheid waarmee nieuwetijdskinderen  met elkaar en met ons communiceren valt moeilijk aan te leren. Zij beschikken namelijk over nieuwe vermogens. Naast hun natuurlijke aanleg tot introspectie, kunnen zij zich meesterlijk verbinden met anderen waardoor zij snel aanvoelen wat er bij die ander leeft. Hier is het vooral belangrijk dat volwassenen op positieve manier leren omgaan met hun speciale kinderen.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.