home>Alternatief_Trefpunt>Inzichtsverruiming>Filosofische psychotherapie
Filosofische
enlarge
Foto: www.saarandjohanna.com

Filosofische psychotherapie

Net als bij alle andere vormen van psychotherapie wordt er bij de Filosofische psychotherapie gezocht naar antwoorden op gestelde vragen, worden er inzichten, kennis en vaardigheden ontwikkeld, worden oplossingen of omgangsvormen voor problemen gezocht en werkt men uiteindelijk aan het verhogen van de zelfredzaamheid van de cliënten. De filosofische psychotherapie vertrekt hierbij uit de levensbeschouwelijke standpunten van de cliënt. Er wordt gestreefd naar een harmonie tussen wat we geloven, wat we denken, wat we voelen en wat we doen.  Deze alternatieve vorm van therapie richt zich sterk op een inzichts- en bewustzijnsverruiming. Het is een nieuwe vorm van therapie die vooral de doordenkers onder ons aantrekt.  De filosofische psychotherapie kan indien gewenst een onderdeel vormen van een andere (psycho)therapie.

©  Copyright  2012-2021  -  www.all-coaching.be  -  Alle rechten voorbehouden  -  (email webmaster)
Site door www.pamabiz.be: Wij maken professionele websites voor elk budget.